ผู้พิชิตภูกระดึง

Friday, December 10, 2004

ครั้งหนึ่งในชีวิต.......ข้าคือ ผู้พิชิต ภูกระดึง

ภูผาอันสูงใหญ่
มิอาจกั้น ความมุ่งมั่น
ของวิญญาณนักต่อสู้......